Föreläsningar för hela organisationen

Att motivera ledare och medarbetare att gå från tanke till handling och förverkliga sina mål och strategier är vad Görwik brinner för. Med sin humor och härliga entusiasm förmedlar de en vilja till förändring och utveckling.

Under drygt trettio år har vi byggt upp en bred och gedigen kompetens som föreläsare, utbildare och förändringsledare. Detta ger kunderna ett mervärde, såväl vid kortare som vid längre engagemang. Stefan rankas av flera tidningar som en av Sveriges bästa föreläsare.

Vi föreläser om:

  • Motivation – vägen till bättre samarbete, engagemang och ökad arbetsglädje
  • Förändringar – hur vi får med alla på förändringsresan till nya framgångar
  • Teamutveckling – så stärker vi samarbetet och vi-känslan i och mellan teamen
  • Kommunikation – när alla vet vad, varför och hur målen ska nås skapas effektivitet

Föreläsningarna kundanpassas och kan med fördel kombineras med workshops. Deltagarna får praktiska verktyg som hjälper dem att utvecklas och nå sina mål.

Vi genomför våra föreläsningar både på svenska och engelska. Arvodet varierar med föreläsningens längd, förberedelsetid, antal åhörare och resor. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er budget.

Läs mer om föreläsningar för chefer och ledare

”Stefan, föreläsningen var fenomenal. Du är fantastisk som kan fängsla en så stor publik i så många timmar – och ensam. Du gör sannerligen skäl för att kallas en av landets bästa föreläsare. Du har verkligen hjälpt både mig och mina kollegor på många sätt – tack”

Margareta Kurki, Enhetschef, Huddinge kommun

Läs nedan om våra konsulttjänster och utbildningar:

Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att tillsammans med våra kunder identifiera förbättringsmöjligheter och genomföra strategier. På väg till målet löser vi tillsammans de problem och utmaningar som finns eller uppstår.

Kurser & Utbildningar

Kunskap har alltid varit grunden till framgång. Med våra utbildningar får ni rätt anpassad kompetens till er förändringsresa. Både våra standardprogram och specialanpassade utbildningar bygger på engagemang och delaktighet.