Vi hjälper företag skapa förbättringar
som leder till förändringar:

Vi hjälper företag med deras förändringsprojekt:

Förändringsledning

Förändringsledning

Vi hjälper kunder skapa förbättringar som leder till ökad lönsamhet och hållbar tillväxt. Vi gör det via nätverket Business Improvements AB där Stefan och Liselotte verkar tillsammans med andra konsulter.

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar

Vårt breda utbud av utbildningar ger våra kunder rätt anpassad kompetens att driva förändring. Vi gör det via nätverket Business Improvements AB där Stefan och Liselotte verkar tillsammans med andra konsulter.
Inspirationsföreläsningar

Inspirationsföreläsningar

Föreläsningar

Våra föreläsningar syftar till att ge inspiration och stöd till våra kunders förändringsprojekt. Vi föreläser om: Förbättringskompetens, Teamwork, Ledarskap, Kommunikation, Försäljning och Effektivitet.

Testa en inspirationsföreläsning och se hur vi arbetar!