Förändringsledning

Förändringsledning

 Tankar – Insikter – Lärdomar

Utbildningar inom förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.