Förändringsledning – Hur vi hjälper kunder med förbättringar

Vi hjälper organisationer att identifiera deras strukturella, kulturella och strategiska förbättringsmöjligheter. Dessa bearbetas, prioriteras och förankras inom berörda delar av verksamheten. Förbättringarna implementeras i ett nära samarbete med organisationens ledare och medarbetare.

Syftet med allt vi gör är att öka effektiviteten och förbättra våra kunders resultat – vi kallar det Business Improvements.

Business Improvements Model

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Behov, problem, utmaningar och nya idéer är grunden till organisationers utveckling. Våra erfarenheter är att alla verksamheter brottas med olika typer av  problem eller utmaningar. I över trettio års tid har vi framgångsrikt arbetat med problemlösning och brinner för att tillsammans med våra kunder finna nya och kreativa lösningar på deras problem och utmaningar. Vi ser problem som möjligheter till förbättringar.

ANPASSADE KUNDUPPDRAG
Förutom att leda större förändringsprojekt gör vi även mindre punktinsatser. Dessa kan handla om att identifiera förbättringsmöjligheter, lösa problem, tydliggöra mål och strategier. För att stödja våra kunder i deras förbättringsarbetet erbjuder vi även anpassad kompetensutveckling i form av utbildningar, coachning och föreläsningar för ledare, medarbetare och team.

NI FÅR SUPPORT FRÅN START TILL MÅL
Våra förändringsledare, utbildningskonsulter, coacher och experter bidrar med sina kompetenser, metoder och verktyg under hela förbättringsresan inklusive, den för framgång så avgörande, implementeringsfasen.

RESULTATEN KOMMER MED EN STARK KULTUR
Vi tror på att skapa mätbara förbättringar. Alla strukturella och strategiska förbättringar förutsätter en positiv och stark företagskultur som bygger på samarbetsgjädje. Med våra erfarenheter, arbetssätt och effektfulla metoder skapas en trygghet i kundernas utvecklingsarbete.

HUR VET VI ATT BUSINESS IMPROVEMENTS ÄR RÄTT SAMARBETSPARTNER?
Våra samarbeten inleds ibland med ett förutsättningslöst möte eller en inspirationsföreläsning. Gör som andra kunder och boka en inspirationsföreläsning. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Våra kundsamarbeten grundar sig på en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt, förtroende och effektivitet. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör.

“Hur får vi alla medarbetare att förstå varför vi måste förändra? Svaret blev Stefan Görwik, förändringsexpert och konsult som kombinerar teori med praktiska övningar och som sätter människan i centrum. Alla i företagsledningen hade hört honom föreläsa och testat hans teamövningar. Detta ska alla medarbetare få uppleva, utbrister VD:n.”

Ur ABBs bok “Växa med förändring” som handlar om T-50, ett av Sveriges största och mest framgångsrika förändringsprojekt.

Läs nedan om våra konsulttjänster och föreläsningar:

Kurser & Utbildningar

Kunskap har alltid varit grunden till framgång. Med våra utbildningar får ni rätt anpassad kompetens till er förändringsresa. Både våra standardprogram och specialanpassade utbildningar bygger på engagemang och delaktighet.

Inspirationsföreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.