Föreläsningar för chefer och ledare

En framgångsrik företagskultur präglas av en rak och tydlig kommunikation som bygger på respekt och förtroende, säger Görwik som specialiserat sig på att hjälpa ledare att engagera och motivera medarbetare till nya framgångar. Med humor och en härlig entusiasm förmedlar de en vilja till förändring och utveckling.

Flera tidningar rankar Stefan som en av Sveriges bästa föreläsare. Under drygt tretio år har vi verkat som föreläsare, utbildare och förändringsledare. Med vår breda kompetens ger vi kunderna ett mervärde, såväl vid kortare som vid längre engagemang.

Vi föreläser om:

  • Coachande ledarskap – så bygger du en ansvarstagande kultur med resultat som fokus
  • Förändringar – hur vi får med alla på förändringsresan till nya framgångar
  • Kommunikativt ledarskap – när alla vet vad, varför och hur målen nås skapas effektivitet
  • Att leda framgångsrika team – så stärker du samarbetet och vi-känslan i och mellan teamen
  • Engagemang – hur vi skapar motivation och handlingskraft för bättre resultat

Föreläsningarna kundanpassas och kan med fördel kombineras med workshops. Deltagarna får praktiska verktyg som hjälper dem att utvecklas och nå sina mål.

Vi föreläser och utbildar både på svenska och engelska.

Läs mer om föreläsningar för hela organisationen

”Med din entusiasm och omväxlande sätt att föreläsa gav du oss alla en positiv kick. Stefan, du är en sann inspiratör med ett härligt driv som motiverar oss att direkt omsätta idéer och projekt till handling och resultat”

Mats Jentzen, Sales director, Dell

Läs nedan om våra konsulttjänster och föreläsningar:

Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att tillsammans med våra kunder identifiera förbättringsmöjligheter och genomföra strategier. På väg till målet löser vi tillsammans de problem och utmaningar som finns eller uppstår.

Kurser & Utbildningar

Kunskap har alltid varit grunden till framgång. Med våra utbildningar får ni rätt anpassad kompetens till er förändringsresa. Både våra standardprogram och specialanpassade utbildningar bygger på engagemang och delaktighet.