KommunikationsStilar (1-2 dagar)

En kurs om hur vi kan anpassa vår kommunikationsstil för att få bättre relationer med andra.

Om kursen:

Kommunikationsstilar ger oss ökad kunskap hur kollegor, kunder, chefer med flera uttrycker sig och agerar. Goda relationer är avgörande för organisationens framgång. Att förstå mänskligt beteende är vägen dit.

Kommunikationsstilar är en vidareutveckling av Social Styles och DISC, ibland även kallad ”färgerna” som är några av världens mest använda beteendemodeller för ökad självkännedom och social kompetens.

Kommunikationsstilar bygger på fyra grundbeteenden där alla fyra finns inom oss fast en eller ett par är mer framträdande. Det finns ingen ”bästa stil” utan alla fyra når sina mål via olika kommunikationsstrategier.

Ur innehållet:

  • Bli medveten om din egen och andras kommunikationsstil
  • Förstå och möt andra utifrån deras verklighet och få bättre relationer
  • Minska den subjektiva och öka den objektiva förståelsen för andra
  • Så handskas vi med besvärliga relationer och förebygger konflikter
  • Utveckla flexibiliteten och skapa bättre resultat med andra ​

Syfte och mål:

Kursens syfte är att öka din självkännedom och få en bättre förståelse för andras beteende. Målet är att lära sig hur din egna och andras stilar fungerar samt kunna anpassa din stil för att förbättra samarbetet med andra och nå ett bättre resultat.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och genomförs under 1-2 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Dokumentation delas ut under utbildningen.