Kommunikativt Ledarskap (1-2 dagar)

En kurs om hur en effektivare kommunikation hjälper er att snabbare nå organisationens mål.

Om kursen:

Kommunikationen är grunden till allt; samarbetet mellan ledare och medarbetare, klargöra mål och strategier, påverka vår egna och andras motivation, etablera handlingsplaner, följa upp och ge feedback etcetera. Ja, en effektiv kommunikation gör att allt blir enklare och resultaten kommer därefter.

Att ställa frågor, påstå, lyssna och ge respons är kommunikationens grunder. Utmaningen ligger i att alla filtrerar och tolkar det som kommuniceras. För att skapa en effektiv kommunikation behöver ni behärska de viktigaste grundfrågorna; vem, vad, varför, hur och när​. Under kursen lär ni er hur frågorna hänger ihop och påverkar våra attityder, motivation och handlande.

Ur innehållet:

  • Lär er bemästra frågeteknikerna och få en effektivare kommunikation
  • Att skapa trygghet i möten ger en ökad kreativitet – så gör ni
  • Bygg en framgångskultur med kommunikationens hjälp
  • Så påverkar ni inflytandet på medarbetarnas attityder och prestationer
  • Anpassa era budskap och nå fram till andra
  • Så löser ni problem och konflikter med hjälp av frågor
  • Med tydliga budskap ökar genomförandekraften i organisationen
  • I samtal – följ upp och ge tydlig feedback – först då är ni klara.

Syfte och mål:

Kursens syfte är att lära sig kommunicera effektivt och därigenom öka lönsamheten. Målet är att lära sig tekniker för att skapa en rak och tydlig kommunikation som minimerar missförstånd och egna tolkningar.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och genomförs  under 1-2 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.