Görwik Management
Loading...
Kundcase – exempel på uppdrag2024-01-20T11:43:18+01:00

Kundcase – exempel på uppdrag

Nedan beskriver vi kortfattade några exempel på uppdrag inom förändringsledning, utbildningar och föreläsningar.

Förändringsledning

ABB projektet – T50, ett av Sveriges mest framgångsrika förändringsprogram2023-09-09T10:40:09+01:00

Problem/Utmaning:
Industriföretaget ABB skulle introducera förändringsprogrammet T50. Programmet gick ut på att alla ledtider (T) i alla processer inom koncernen skulle förbättras med femtio procent (50). Det var ett utmanande mål och förändringen pågick i drygt fem år och berörde alla anställda.

Insats/Lösning:
Vi anlitades för att dela med oss av vår kompetens när det gäller praktiskt förändringsarbete. Vidare ville man skapa ett öppet mindset och engagemang bland tusentals ledare och medarbetare både från Sverige och internationellt. Vi arbetade också med problemlösning och praktiska samarbetsövningar som stärkte vi-känslan och företagskulturen.

Resultat:
T50 räknas än i dag som ett av Sveriges största och mest lyckade förändringsprojekt. Efter drygt fem år sammanfattade ABB projektet genom att skriva en bok som fick namnet ”Växa med förändring” där vi tillägnades ett eget kapitel för våra insatser. Kompetensen och erfarenheterna från T50 programmet är något vi bär med oss än i dag och delar gärna med oss till våra kunder.

Öka försäljningsresultaten2023-09-09T10:38:43+01:00

Problem/Utmaning:
Säljbolaget konkurrerar med både svenska och internationella företag och hade haft en stagnerad utveckling i flera år. Ledningen uttryckte behovet och önskan att snarast lyfta säljresultaten.

Insats/Lösning:
Med hjälp av vår förbättringsprocess började vi med att kartlägga och analysera nuläget. Därefter identifierade vi organisationens förbättringsmöjligheter och presenterade 48 konkreta förbättringsförslag som vi prioriterade tillsammans med kunden.

Resultat:
Mål sattes upp och vi engagerade all personal i utvecklingsarbetet. Resultatförbättringarna blev synliga redan efter en månad. Efter sex månader hade vi genomfört ytterliga en handfull förbättringar som påverkade resultatet positivt. Vår insats pågick i drygt ett halvår och förbättringsarbetet pågår fortfarande och utvecklingen går i rätt riktning.

Individanpassad ledarutveckling med mätbara resultatförbättringar2023-09-09T10:39:31+01:00

Problem/Utmaning:
En resultatinriktad chef i en stor industrikoncern hade fått underkända betyg i medarbetarenkäterna i flera år gällande arbetsmiljön men inte lyckats vända resultaten. Vårt uppdrag gick ut på att skapa en varaktig och mätbar förbättring av ledarskapet.

Insats/Lösning:
Efter en grundlig analys av situationen presenterade vi ett ledarutvecklingsprogram som kontinuerligt mätte chefens interaktion med medarbetarna. Både ledaren och medarbetarna var engagerade i framtagandet av förbättringsförslaget.

Resultat:
Medarbetarnas utvärdering visade på en stadig utveckling av ledarbeteendet och när den årliga medarbetarenkäten genomfördes blev slutresultatet över förväntan. År två fick chefen personalansvar för en ny grupp och resultatet från den kommande medarbetarenkäten visade på en mycket stor förbättring jämfört med tidigare år samt i jämförelse med flera andra chefer inom koncernen.

Kurser & Utbildningar

Anpassad kompetens- och ledarskapsutveckling för ledningsgrupper2023-09-09T10:36:55+01:00

Vårt uppdraget gällde en division inom ett större internationellt företag med huvudkontor i Sverige. Efter ett omfattande internationellt förändringsprogram behövde ledningsgruppen hjälp med att ta fram och implementera både strukturella, kulturella och strategiska förbättringar.

Vi genomförde ett specialanpassat program för ledningsgruppen med moduler från våra olika utbildningsprogram. Ledningsgruppen genomförde en anpassad analys som tydliggjorde deras utvecklingsbehov och utmaningar vilket gjorde att programmet fick en tydligare verklighetsanknytning.

Programmet blev mycket lyckat och högsta ledningen beslutade att skicka ytterligare fyra ledningsgrupper att genomföra programmet. Vi genomförde även utvalda delar av programmet för projektledare och administratörer med ett mycket lyckat resultat.

Tre av de fem utbildningarna genomfördes på engelska.

Från utbildning till värderingsarbete och en ny affärsplan2023-09-09T10:35:56+01:00

Vårt uppdraget innebar att få 100 medarbetare att förbättra det internt och externt samarbetet. Vi fick 1,5 dagar på oss och det skulle genomföras som en del av en längre kick-off.

Vi presenterade ett förslag med en blandning av praktiska samarbetsövningar och kortare teoripass. Responsen var mycket positivt bland deltagare.

Detta ledde bland annat till att vi fick fortsatt förtroende och under en längre tid hjälpa ledningen att ta fram värderingar och en ny affärsplan. De följande två åren genomförde vi ytterligare två längre utbildningar för hela personalen.

Upplevelsebaserad action-learning pedagogik om motivation2023-09-09T10:35:16+01:00

I denna internationella organisation hade en medlem i den svenska ledningsgruppen tidigare genomgått en utbildning hos oss.

Nu ville ledningen lyfta alla sina Europeiska key account manager. De ville använda vår upplevelsebaserad action learning pedagogik med motivation som fokus.

Vi föreslog att genomföra alla tre dagarna i södra Frankrike där vi har en samarbetspartner. Upplägget blev mycket väl mottaget och genomförandet rankades bland deltagarna som det bästa de upplevt med en stärkt teamkänsla.

Inspirationsföreläsningar

Från föreläsning till utbildning och ledarcoachning2023-09-09T10:34:37+01:00

Vi anlitades för att ge en inspirationsföreläsning om mål och motivation. Efter vår föreläsning frågade en av deltagare som var chef för en avdelning på cirka 30 personer, om vi kunde genomföra en ny föreläsning om förändringar om hur vi konkret gör för att våga gå utanför trygghetszonen.
Resultatet blev mycket bra.

En av deltagarna på den föreläsningen arbetade som HR-chef för en större division inom företaget. Han anlitade oss för en längre chefsutbildning. Detta resulterade senare i att vi fick förtroendet att under flera år coacha ett tiotal ledare med goda och mätbara resultat

Föreläsningar om motivation och arbetsglädje på engelska x 3 år2023-09-09T10:33:58+01:00

Detta företag skulle ha en kick-off för hela personalen, cirka 50 personer. Föreläsningen skulle handla om attityder, motivation och arbetsglädje och skulle genomföras på engelska.

Vi presenterade ett förslag med teoripass kombinerat med vår upplevelsebaserade pedagogik. Vanligtvis anlitar de nya föreläsare varje år till sina kick-offer men resultatet av vår insats blev så positiv att vi fick uppdraget att föreläsa de två nästkommande kick-offerna.

 

Inspirationsföreläsningar om motivation och problemlösning2023-09-09T10:33:17+01:00

Uppdraget gällde en enhet inom landstinget/regionen som ville utveckla teamkänslan och öka arbetsglädjen där deltagarna fick konkreta verktyg för hjälp i vardagen.

Efter föreläsningen ville ledningen fördjupa samarbetet med oss och vi kom överens om att genomföra utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap (Självledarskap) som vi anpassade både för ledare och medarbetare.

Det genomfördes som flera halvdagars seminarier med individuell coachning. Vi arbetade också med deras problem och utmaningar där vår problemlösnings metodik uppskattades.

Till toppen