Kurser och Utbildningar

Kunskap har alltid varit grunden till framgång. Med våra utbildningar får ni rätt anpassad kompetens till er förändringsresa. Alla våra program bygger på engagemang och delaktighet som skapas genom ”learning by doing”, erfarenhetsutbyten och praktiska workshops.

Specialanpassade utbildningar

Våra kurser och utbildningar varierar från halvdagars pass till längre internatutbildningar. Innehållet i programmen bygger på korta kompetensmoduler som vi tillsammans väljer ut och anpassar till era specifika utvecklingsbehov.

Läs nedan om våra konsulttjänster och föreläsningar:

Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att tillsammans med våra kunder identifiera förbättringsmöjligheter och genomföra strategier. På väg till målet löser vi tillsammans de problem och utmaningar som finns eller uppstår.

Inspirationsföreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.