Att leda och utveckla framgångsrika team (1-3 dagar)

En kurs om hur ni som ledare utvecklar teamet att ta ansvar, sätta utmanande mål och skapa resultat.

Om kursen:

Detta är en praktiskt inriktad kurs för ledare som har en önskan att effektivisera teamarbetet och få fram det bästa i varje medarbetare. Framgångsrika team präglas av en rak och tydlig kommunikation som bygger på respekt och förtroende.

Att få medarbetare att växa och nå sina mål är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar helt enkelt om att coacha teamen att ta tillvara på möjligheter och skapa förbättringar som leder till resultat.

Ur innehållet:

  • Vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team
  • Så bygger ni upp respekt och förtroende för varandra i gruppen
  • Att öka initiativ och ansvarstagande i teamet
  • Skapa en rak och öppen kommunikation som ökar effektiviteten
  • Lär er tolv strategier för att bygga engagemang och motivation
  • Att gå från tanke till handling – vad krävs
  • Vad kan vi lära från forskningen om välbefinnande och trivsel på jobbet
  • Utveckla en feedbackkultur som leder till bättre prestationer
  • ​Så hanterar ni konflikter och dålig stämning på ett effektivt sätt

Syfte och mål:

Kursens syfte är att ni ska få konkreta verktyg som hjälper er att utveckla ert ledarskap och era team. Målet är att ni ska få svar på alla team- och ledarskapsfrågor som finns i kursmaterialet och därmed få ökad kompetens att leda och utveckla framgångsrika team.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och genomförs under 1 till 3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Dokumentation delas ut innan och under kursens gång. Vi tillhandahåller även individuell coachning efter kursen för att säkerställa resultaten.