Görwik Managements konsulter

Här kan du läsa om Stefans och Liselottes bakgrund och de pedagogiska verktyg som vi använder i våra utvecklingsprogram. Vi anpassar alltid upplägg och innehåll utifrån våra kunders behov och önskemål.

Stefan Görwik
Stefan Görwik
Under drygt 30 år har Stefan arbetat som förändringsledare, utbildare och föreläsare. Innan han startade eget arbetade han på fyra större internationella konsultföretag. Stefan är en sann motivatör som brinner för att hjälpa organisationer, dess ledare och medarbetare att hitta lösningar på deras behov och utmaningar.
Liselotte Görwik
Liselotte Görwik
Liselottes karriär kan delas upp i tre delar; de första femton åren gav henne erfarenhet av att leda förändringar inom IT i internationella organisationer. Del två har varit sjutton roliga år som ledarskapscoach, utbildare och VD för en talarförmedling. Nu är fokus på att hjälpa företag med förändringsarbete, teambuilding och coachning.

Fun in business for better results

Forskning visar att resultaten förbättras med ökad arbetsglädje