Problemlösning (1 dag)

En praktisk inriktad kurs där vi går igenom problemlösningsmetodiken och lär oss lösa verkliga problem.

Om kursen:

Alla individer, team och organisationer brottas ibland med större eller mindre problem. Det är lätt hänt att man fokuserar för mycket på svårigheterna i problemen och därmed skjuter dem framför sig vilket skapar frustration.

Det gäller att fokusera på möjligheterna och använda en kreativ och systematisk problemlösningsmetodik som  snabbare leder fram till verkningsfulla lösningsalternativ som förbättrar situationen.

Ur innehållet:

  • Att identifiera kundorienterade förbättringsmöjligheter
  • Att identifiera verksamhetsorienterade förbättringsmöjligheter
  • Hur prioriterar vi de problem eller utmaningar som finns
  • Så gör ni för att hitta rotorsaken till problemet
  • Att skapa en kreativ arbetsmiljö för problemlösning
  • Så skapar ni tid och motivation för genomförandet
  • Följ upp och säkerställ att den nya lösningen fungerar i vardagen

Syfte och mål:

Kursens syfte är att lära sig använda en metodik för systematisk problemlösning. Målet är att få praktiska erfarenheter av problemlösning för att efter kursen kunna leda förbättringsarbeten.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och omfattar 1 dag. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.