Självledarskap (1-3 dagar)

En kurs om hur ni går från tanke till handling, får mer motivation och ett ökat välbefinnande.

Om kursen:

Självledarskap hjälper er att omsätta idéer och mål till handling och resultat. Att bli medveten om alla utvecklingsmöjligheter är grunden i kursen och ni får konkreta verktyg och modeller som tar er hela vägen fram.

Ni får också kunskaper om hur attityder öppnar dörren till motivationens värld som fyller oss med kraft och mod att agera vilket leder till nya framgångar. Under kursen skapar varje deltagare en personlig vision, tydliga värderingar, meningsfulla mål, engagemang och strategier för uthållighet.

Ur innehållet:

  • Vad motiverar oss och hur gör vi när det tar emot?
  • Vilka är våra drivkrafter och hur får vi mod att våga mer?
  • Hur arbetar vi med våra personliga värderingar och prioriteringar?
  • Så skapar vi strategier som ger oss kraft att genomföra våra mål
  • Hur får vi mer arbetsglädje och ett ökat välbefinnande? ​

Syfte och mål:

Kursens syfte är att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och få mer glädje i vardagen. Målet är att lära sig att förstå hur dina drivkrafter och beteenden påverkar din handlingskraft samt få de verktyg som skapar framgång.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och genomförs under 1-3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Dokumentation delas ut under utbildningen.