Utveckla vinnande team (1-3 dagar)

En kurs om hur vi skapar engagemang och tillit i gruppen för en bättre arbetsmiljö.

Om kursen:

Utveckla Vinnande Team är en praktiskt inriktad kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

Ett vinnande team präglas av en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt och förtroende. När alla tar ansvar och vet vad som ska göras, varför det ska göras och känner inspiration att göra det – är grunden lagd för en go teamkänsla.

Ur innehållet:

  • Vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team
  • Hur skapar vi respekt och förtroende i gruppen
  • Så skapar vi engagemang och en öppen kommunikation
  • Att ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt
  • Att minimera stress och oro för ökad kreativitet
  • Skapa delaktighet och få ett bättre samarbete
  • Så bygger ni en framgångskultur med trygghet och empati som grund​

Syfte och mål:

Kursens syfte är att frigöra gruppens inneboende kraft när de samarbetar som vinnare. Målet är att ge dem konkreta verktyg som förbättrar arbetsmiljön utifrån respekt, förtroende, delaktighet och effektivitet.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och genomförs under 1-3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.